Onderhoud

U kunt uw padelbaan deels zelf onderhouden, maar voor het grote onderhoud dat één à twee keer per jaar plaatsvindt raden we u aan om door een specialist te laten doen. Padel XL biedt u hierin de ideale oplossing met onze servicecontracten.

Het onderhoud kunt u globaal onderverdelen in 3 soorten van onderhoud. Alle vormen kunnen in een keer maar ook afzonderlijk worden afgenomen.


Onderhoud Padelconstructie

Doordat de padelbaan veel wordt bespeeld en er tijdens het spel tegen de glazen wanden en hekwerk wordt geslagen, maar ook gelopen, vindt er zeker in het begin zetting van de kooi plaats. Het is dus zaak om binnen twee maanden de kooiconstructie ter controle na te lopen of alle bevestigingspunten nog goed vastzitten. Na de eerste controle raden wij aan om twee keer per jaar de kooiconstructie te laten controleren door de ervaren medewerkers van Padel XL.

Onderhoud Kunstgras

Ook kunstgras heeft onderhoud nodig. Naast de wekelijkse veegbeurten (door de vereniging zelf uitgevoerd) is het aan te raden om 1 tot 2 keer per jaar gespecialiseerd kunstgras onderhoud uit te laten voeren. Dit is voor de levensduur van uw kunstgrasmat erg bevorderlijk maar komt ook de speleigenschappen en de waterdoorlatendheid ten goede. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Hoe langer je een ondergrond bijhoudt, hoe langer je ermee doet. Naast het openhouden van de toplaag is kunstgrasonderhoud ook belangrijk om stof en organische vervuiling uit de kunstgrasmat weg te halen.

Onderhoud glas & staal

Afhankelijk van de locatie en de hoeveelheid vervuiling dient het glas minimaal 6 keer en het staal minimaal 4 x per jaar gereinigd te worden. Padel XL raadt je aan om het reinigen van de glas- en staalconstructie 2 x per jaar middels een onderhoudscontract professioneel te laten uitvoeren. De overige keren kan je dit zelf doen. Indien het glas en staal niet preventief wordt onderhouden, is kans op aantasting of etsing van het glas en het staal aanwezig.